Projektowanie Sieci Informatycznych

Projektowanie sieci informatycznych i urządzeń - Warszawa

Firma informatyczna Logiton świadczy usługi projektowania sieci informatycznych (okablowanie strukturalne i szkieletowe, lokalizacje głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych) i wdrażania całej infrastruktury IT (sieci komputerowe, serwery, stacje robocze, drukarki itp.). Projektujemy wyposażenie głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych (tzw. serwerownie), dobieramy urządzenia i szafy rackowe według potrzeb użytkowników sieci.

Modernizujemy istniejące sieci informatyczne i usprawniamy ich działanie. W naszych projektach informatycznych uwzględniamy teraźniejsze i przyszłe potrzeby użytkowników oraz aktualnie posiadany sprzęt informatyczny. Takie podejście do projektowania sieci informatycznych pozwala na ograniczenie kosztów i dostarczenie rozwiązania szytego na miarę.

Przeprowadzamy również audyty bezpieczeństwa i wydajności systemów informatycznych. Zamów bezpłatny audyt Twojej sieci.

Zaprojektowane przez nas sieci informatyczne pozwalają na efektywną ich późniejszą obsługę. Wprowadzają nowoczesne metody i systemy zabezpieczeń sieci oraz zapewniają wydajną pracę i zarządzanie systemami serwerowymi.

  • Analiza potrzeb klienta i posiadanego sprzętu informatycznego – proces projektowania sieci informatycznych rozpoczynamy od zebrania wywiadu na temat potrzeb użytkowników sieci oraz od wizji lokalnej placówki.
  • Modelowanie sieci informatycznej i wyposażenia IT – zebrane dane pozwalają na opracowanie modelu sieci komputerowej i przedstawieniu proponowanego rozwiązania. Tworzymy następnie plan konfiguracji, czy też rekonfiguracji sieci, jak najmniej kolidujący z codzienną pracą firmy.
  • Konfiguracja urządzeń informatycznych i pasywnych elementów sieci – zaakceptowanie modelu sieci informatycznej rozpoczyna proces konfiguracji poszczególnych urządzeń i przygotowanie całości sieci informatycznej do uruchomienia.
  • Uruchomienie i testowanie systemu informatycznego – Nadzorujemy uruchomienie wszystkich komponentów zaprojektowanej sieci informatycznej. Sprawdzana jest konfiguracja i działanie systemu IT, a wszelkie błędy działania na bieżąco naprawiane.
  • Zarządzanie siecią, kompleksowa obsługa sieci informatycznej – pozytywne przejście fazy testowej rozpoczyna proces administracji daną siecią informatyczną i zarządzania jej urządzeniami (więcej o Obsłudze Informatycznej, Administracji Serwerami, Bezpieczeństwie IT, usługach Helpdesk).