Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT - Warszawa

Bezpieczeństwo IT jest najważniejszym elementem sprawnego systemu informatycznego funkcjonującego w firmach i placówkach edukacyjnych.

Kompleksowe zabezpieczenie sieci wymaga implementacji zarówno urządzeń typu UTM (będących pierwszą linią obrony styku sieci z Internetem, najbardziej zagrożonym atakami), jak i odpowiedniej konfiguracji serwerów, tzw. „utwardzanie” zabezpieczeń serwerów (Server Hardening). Wymaga również implementacji sprawdzonych rozwiązań antywirusowych i antyspamowych, a także opracowania polityki bezpieczeństwa z odpowiednim przeszkoleniem użytkowników sieci.

Skuteczna implementacja Bezpieczeństwa IT chroni sieć i urządzenia informatyczne zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Sieć komputerowa w każdej firmie, czy placówce edukacyjnej narażona jest na szereg zagrożeń pochodzenia zewnętrznego (ataki informatyczne) oraz pochodzenia wewnętrznego (zarażona wiadomości e-mail, zainfekowany dysk przenośny).

Firma informatyczna Logiton zabezpieczy Twoją sieć przed zagrożeniami związanymi z:

  • Dostępem z zewnątrz – implementacja ścian ogniowych (firewall), zabezpieczeń przed intruzami IDP/IPS, inspekcji ruchu wychodzącego i przychodzącego. Kontrola aplikacji typu IM i P2P. Wydzielenie strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) i implementacja systemu antywirusowego oraz antyspamowego w punkcie styku sieci z Internetem;
  • Przed zagrożeniami z wewnętrznej sieci LAN – implementacja zabezpieczeń portów przełączników sieciowych (Port Security – dostęp do sieci jedynie znanym urządzeniom). Filtrowanie adresów www. Stworzenie stref bezpieczeństwa i podział sieci na wirtualne sieci LAN (VLAN) – wydzielone strefy (np. wydzielona podsieć pracowników administracji z danymi wrażliwymi);
  • Zarządzaniem kopiami bezpieczeństwa – pełne kopie bezpieczeństwa serwerów i systemów operacyjnych. Archiwizacja i kopie bezpieczeństwa danych i poczty. Kontrole poprawności kopii zapasowych, zabezpieczenie danych i przywracanie kopii w razie awarii;
  • Ochroną antywirusową urządzeń końcowych – rozwiązania antywirusowe typu End Point Security. Zabezpieczające przed wirusami, trojanami, robakami, oprogramowaniem typu adware, ransomware i innymi niebezpieczeństwami, na które narażone są indywidualne komputery pracowników;
  • Ochroną danych przed awariami sprzętowymi – rozwiązania macierzy dyskowych (RAID) pozwalające na równoległy zapis na większej ilości nośników informacji, chroniąc tym dane przed awariami dysków twardych.

Ponadto oferujemy szkolenia pracowników związane z rozpoznawaniem zagrożeń w sieci i sposobem ich omijania. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa sieci.

Bezpieczeństwo IT, usługi informatyczne - Warszawa
Bezpieczeństwo IT serwerów. Administracja Serwerami w Warszawie.