Administracja Serwerami

Administracja firmowymi serwerami w Warszawie

Firma Logiton oferuje wsparcie informatyczne związane z administracją serwerami opartymi o Windows Server oraz Linux (role kontrolera domeny, serwera poczty, serwera plików i wydruku, serwera aplikacji, wirtualizacje systemów serwerowych, usługi wdrażania systemów – WDS).

Serwery są sercem każdej sieci informatycznej i najważniejszym komponentem infrastruktury IT. Przechowują i zabezpieczają dane, uwierzytelniają użytkownika i kontrolują dostęp do poszczególnych zasobów. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie skutecznej obsługi i administracji serwerami, a także szybkiej reakcji na potrzebę zmiany w ich konfiguracji, czy awarie w działaniu. Logiton świadczy usługi utrzymania i konfiguracji systemów serwerowych zwiększając niezawodność i ciągłość ich działania.

Zarządzanie serwerami w sposób zdalny sprawia, że reakcja na zgłoszenia jest niemal natychmiastowa, a bezpieczeństwo IT zapewnione dzięki bezpośrednim, szyfrowanym połączeniom VPN z siecią administrowanego serwera. W razie potrzeby pojawiamy się również na miejscu i świadczymy wsparcie informatyczne lokalnie.

Administrujemy serwerami opartymi o systemy operacyjne Windows Server 2016, Windows Server 2012 i 2012 R2, Windows Server 2008 i 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server SBS 2003 i SBS 2008 oraz darmowe dystrybucje systemów serwerowych: Ubuntu, Debian, Zentyal, CentOS, UCS, Nethserver.

Trudno znaleźć dziś firmę lub placówkę, która nie posiada przynajmniej serwera plików. Szczególnie te wyposażone w system operacyjny z rodziny MS Windows zaspokajają większość potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszystkich placówek edukacyjnych.

Mniejszym firmom i placówkom edukacyjnym polecamy darmowe rozwiązanie serwerowego systemu operacyjnego np. Nethserver lub Zentyal (exchange, Active Directory, serwer plików). Systemy ten są produktami open source i posiadają wszystkie najważniejsze usługi IT wykorzystywane w tego typu podmiotach. Firma informatyczna Logiton opracuje i wdroży takie rozwiązanie w Twojej firmie lub placówce.

W przypadku większych środowisk przygotowujemy i wdrażamy wirtualizację serwerów, role serwera pulpitów zdalnych i aplikacji. Efektem jest optymalizacja kosztów i efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych.

Nasza administracja serwerami zapewnia:

  • Konfigurację i rekonfigurację wszystkich ról związanych z pracą serwerów
  • Aktualizacje systemów operacyjnych serwerów oraz oprogramowania na nich uruchomionego
  • Optymalizację zasobów serwera oraz wydajności jego pracy
  • Konfigurację współdzielonego oprogramowania użytkowego zainstalowanego na serwerze
  • Monitorowanie aktywności usług IT i wykorzystania zasobów serwera
  • Kopie bezpieczeństwa, archiwizację danych oraz przywracanie w przypadku awarii
Administracja serwerami w warszawskich firmach
Administracja serwerów, Konfiguracja serwerów. Warszawa, firmy i placówki edukacyjne.