Outsourcing IT

Outsourcing IT, Bezpieczeństwo IT - Warszawa

Jako zewnętrzna firma świadcząca usługi outsourcingu IT rozumiemy i wspieramy Twój biznes od strony informatycznej. Usługi informatyczne świadczone w ramach outsourcingu mogą obejmować szeroko pojęty Helpdesk, czyli pomoc informatyczną świadczoną pracownikom firmy, czy też jednostki edukacyjnej. Pomoc taka może być świadczona zdalnie oraz lokalnie poprzez wizyty naszych administratorów na miejscu.

Stacje robocze to jednak nie całość urządzeń informatycznych występujących w typowej firmie czy placówce edukacyjnej. Niemal każdy podmiot posiada w swych zasobach infrastrukturę informatyczną różnej wielkości z pasywnymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi. Zapewniamy pełną, kompleksową obsługę całej sieci informatycznej i związaną z nią konfigurację wszystkich rodzajów urządzeń sieciowych (przełączników, routerów, punktów dostępu do sieci wifi, serwerów, bram dostępowych, czy też systemów monitoringu).

Część firm decyduje się na rozwiązanie, w którym korzystanie z Outsourcing IT obejmuje jedynie obsługę infrastruktury sieciowej z zarządzaniem i administracją serwerami. W tej sytuacji typowa, codzienna pomoc informatyczna pracownikom firmy świadczona jest przez lokalnego informatyka, natomiast poważniejsze sprawy związane z zarządzaniem serwerami, ich konfiguracją, rekonfiguracją, kopiami zapasowymi oraz przywracaniem w razie awarii zajmujemy się my.

Informatycy, szczególnie w mniejszych firmach nie zawsze mają wystarczającą wiedzę, aby w nowoczesny i skuteczny sposób zabezpieczyć sieć przed atakami i dostępem osób niepowołanych. W ramach outsourcingu IT możemy zająć się również kwestiami bezpieczeństwa IT. Dobierzemy i skonfigurujemy rozwiązania UTM, zabezpieczając firmową sieć przed atakami z zewnątrz oraz z sieci wewnętrznej. Opracujemy politykę dostępu do zasobów sieciowych, skonfigurujemy i wdrożymy politykę ściany ogniowej, systemów antywirusowych i mechanizmów inspekcji pakietów.

Korzyści płynące z usługi outsourcingu informatycznego świadczonego przez Logiton:

  • Brak zatrudnienia lub zmniejszenie liczby lokalnych informatyków
  • Brak konieczności szkoleń informatycznych dla pracowników
  • Optymalizacja kosztów związanych z działem IT
  • Stały i niedrogi koszt miesięcznej obsługi informatycznej
  • Ciągłość pracy systemu informatycznego i szybkie reakcje na awarie
  • Dostęp do usługi helpdesk 24h
  • Monitorowanie stanu i wydajności systemu informatycznego
  • Zdalna pomoc użytkownikom systemu informatycznego
Outsourcing IT i Konfiguracja Serwerowni Firm w Warszawie.